LV / EN / DE / RU
Meklēt
Rīgas Brāļu kapi
Ievads Pasākumi Vēsture Apbedījumi Ansamblis Galerija Kontakti

Kapulauks

Centrālais kapu lauks
Gaisa spēku palīgu apbedījumi
Veco strēlnieku nodalījums

Sektors

I sektors
II sektors
III sektors
Iespējamie apbedījumi

Rinda

1. rinda
10. rinda
11. rinda
12. rinda
2. rinda
5. rinda
6. rinda
8. rinda
9. rinda
Meklēt
?! i Uzvārds Vārds Varianti Pakāpe Dzimis Dzim./pierakst. viet Miris
Jānis  Ābolkalns Ābolkalns Jānis Jānis Ilmārs strēlnieks nav salasāms! 11.10.1945.
Tenis Ādamsons Ādamsons Tenis 1888 15.09.1936.
Fricis Āķis Āķis Fricis strēlnieks 12.X 1938.
Jānis Alksnis Alksnis Jānis j.ap.virsn. 1889.22.VI 14.II 1939.
Alberts Ameriks Ameriks Alberts plkv.-ltn. 1899.26.XII Ķoņu pag. Krišās. (Cēsīs) 05.12.1997.
Edgars Andersons Andersons Edgars kapt. 10.XI 1938.
Kārlis Apfelbaums Apfelbaums Kārlis strēlnieks 1891 08.10.1933.
Juris Arājums Arājums Juris strēlnieks 30.I. 1940.
Indriķis Austriņš Austriņš Indriķis strēlnieks / kapr. 1896.20.V 29.X 1939.
Artūrs Auziņš Auziņš Artūrs strēlnieks 22.11.1940.
Andrejs Āzens Āzens Andrejs Azēns vserž. 1896.27.X 01.06.1935.
Vilis Balodis Balodis Vilis kapteinis (vltn.) 1896.02.XII 26.10.1943.
Kārlis Bārdiņš Bārdiņš Kārlis Kārlis Rūdolfs strēlnieks 1896.11.IX 03.06.1943.
Jānis Bērziņš Bērziņš Jānis strēlnieks 15. I. 1939.
Milda Bīdermanis Bīdermanis Milda Biderman,dz.Granaps 1911.29.VII 31.08.1933.
Arnolds Birkhans Birkhans Arnolds strēlnieks 28.12.1937.
Jūlijs Bormanis Bormanis Jūlijs strēlnieks 14.II 1937.
Voldemārs Brahmanis Brahmanis Voldemārs strēlnieks 12.08.1940.
Teodors Briedis-Katlaps Briedis-Katlaps Teodors Katlaps Arvīds strēlnieks 05.08.1936.
Bernhards Brieze Brieze Bernhards Briedis 1876 1933
Kārlis Brone Brone Kārlis Drona Drone strēlnieks 1888 25.IX 1939.
Kārlis Bungšs Bungšs Kārlis vltn. 1903.01.V. Rīgā 28.08.1945.
Pauls Caune Caune Pauls strēlnieks 03.11.1938.
Augusts Ceips Ceips Augusts Ceipis strēlnieks 1880 26.01.1937.
Alberts Ciems Ciems Alberts ap.virsn. 21. XII 1938.
Alfrēds Cīrulis Cīrulis Alfrēds strēlnieks 01.V 1938.
Fricis Daikters Daikters Fricis j.ap.virsn. 09.III 1939.
Rihards Dambis Dambis Rihards strēln./ kapr. 1898.29.IV 13.11.1945.
Pēteris Dardzāns Dardzāns Pēteris plkv.-ltn. 1889.18.V. Biržu pag. 01.04.1985.
Jānis Daugulis Daugulis Jānis Dauglis strēln. / pulkvedis 1893 06.III 1967.
Jānis Delviķis Delviķis Jānis strēlnieks 24.09.1932.
Jūlija Donners Donners Jūlija Danners med.māsa ? 01.III 1936.
Herberts Eipurs Eipurs Herberts strēlnieks 1891.28.X 10.11.1941.
Pelageja Eipurs Eipurs Pelageja 1948
Jānis Endelmanis Endelmanis Jānis Endelmans Pēters ap.virsn. 1885.19.VIII 25.05.1935.
Alfreds Fimbauers * Fimbauers Alfreds strēlnieks 1898.01.I. 05.06.1936.
Kārlis Gausens Gausens Kārlis Gausēns Sausens strēlnieks 1900 17.03.1937.
Jānis Gotlobs Gotlobs Jānis Gotlībs 1897 16.04.1944.
Jānis Grabovskis Grabovskis Jānis strēlnieks 14.09.1936.
Anna Grieze Grieze Anna Freibergs 1861.
Roberts Grieze Grieze Roberts strēlnieks / vltn. 12.06.1932.
Eižens Grīnlaubs Grīnlaubs Eižens Grīnlaups strēlnieks 1897. 22.06.1934.
Eduards Grūbe Grūbe Eduards strēlnieks 23.04.1935.
Jūlijs Ģemsts Ģemsts Jūlijs Gems - Gemsts strēln.,štāba virsn? 1880 06.10.1936.
Roberts Heisters Heisters Roberts strēlnieks 1885 26.09.1936.
Jānis Ikše Ikše Jānis Jānis Indriķis ārsts- kapteinis 1901.24.XII Liepājā 18.11.1977.
Imants Indriksons Indriksons Imants 1923.28.II 15.07.1944.
Jānis Indriksons Indriksons Jānis strēlnieks 1894.24.VI 24.01.1936.
Milda Indriksons Indriksons Milda 1894.22.IX 13.03.1980.
Jānis Irbe Irbe Jānis strēlnieks 13.03.1940.
Juris Irbe Irbe Juris strēlnieks 1888.17.04. 15.02.1941.
Alfrēds Oskars* Ivans Ivans Alfrēds Oskars Īvāns strēlnieks 1892.16.XII 13.V 1938.
Jānis Jansons Jansons Jānis strēlnieks 05.04.1934.
Eduards Jaunzems Jaunzems Eduards strēlnieks 1873. 11.02.1935.
Jānis Jostiņš Jostiņš Jānis Jostens strēlnieks 10.IV 1939.
Indriķis Kalbergs Kalbergs Indriķis Kalsbergs 13.10.1944.
Jānis Kalējs Kalējs Jānis 1851 31.01.1936.
Leopolds Kalējs Kalējs Leopolds Kalējs - Kallis strēlnieks 1897 10.04.1934.
Šarlote Kalējs Kalējs Šarlote 24.07.1938.
Fricis Kalniņš Kalniņš Fricis strēlnieks 1888 28.01.1935.
Oskars Kalniņš Kalniņš Oskars j.ap.virsn. 1883.14.VII 17. II 1939.
Pēteris Kalniņš Kalniņš Pēteris 1896.28.I. 26.12.1943.
Alma Kanders Kanders Alma 1878.10.III 28.07.1945.
Pēteris Kanders Kanders Pēteris strēlnieks 1897.17.V 12.09.1934.
Otto Kārkliņš Kārkliņš Otto strēlnieks 31.01.1934.
Augusts Kasparsons Kasparsons Augusts strēlnieks 1893.09.IX 20.VIII 1944.
Mārtiņš Kļava Kļava Mārtiņš v.ap.virsn. 14.X 1937.
Arvīds Kociņš Kociņš Arvīds Arvīds Otomārs 1899.1.IV 25.01.1944.
Augusts Kokarēvičs Kokarēvičs Augusts vec.strēlnieks 1903 1943
Voldemārs Krastiņš Krastiņš Voldemārs strēlnieks 28.V 1938.
Dāvids Ķeipāns Ķeipāns Dāvids Keipāns 1875 18.06.1936.
Jānis Ķirpis Ķirpis Jānis strēlnieks 08.III 1939.
Pēteris Laiviņš Laiviņš Pēteris strēlnieks 14. V 1939.
Pēteris Lapainis Lapainis Pēteris kapt. / majors 1897.14.V. Aiviekstes pag. 02.12.1990.
Pēteris Lasis Lasis Pēteris 18.VIII 1945.
Jānis Laumanis Laumanis Jānis strēlnieks 1895. 11.III 1937.
Aleksandrs Liepa Liepa Aleksandrs 16.I. 1940.
Kārlis Līgotnis Līgotnis Kārlis Līgotne leitnants 1892.05.01. 08.03.1932.
Anna Liģers Liģers Anna Liģere, Ligers med. darbin. 1888.06.V 22.03.1964.
Konrāds Liģers Liģers Konrāds Liģeris, Ligers strēlnieks 1888.10.VIII 26.08.1935.
Miķelis Lindbergs Lindbergs Miķelis Lindenbergs strēlnieks 1893.16.11. 16.11.1936.
Jēkabs Ljalis Ljalis Jēkabs Lalis virsn.vietn. 1896.26.I. Liepājā (Nīcas p.) 26.02.1990.
Jūlijs Markovs Markovs Jūlijs Markuss strēlnieks 1896.01.VIII 02.05.1943.
Gustavs Martinsons Martinsons Gustavs vltn. 1899.05.III. Mangaļu pag. 25.05.1945.
Jānis Mārtiņsons Mārtiņsons Jānis Martinsons strēlnieks 14.XI 1938.
Jānis Mednis Mednis Jānis strēlnieks 1872.6.IV 12.06.1936.
Augusts Mihelsons Mihelsons Augusts Miķelsons strēlnieks 28. 03.1940.
Eduards Miķelsons Miķelsons Eduards strēlnieks 10.XII 1938.
Jūlijs Miljons Miljons Jūlijs strēlnieks 1894 20.01.1935.
Marija Misiņš Misiņš Marija 10.12.1936.
Oskars Misiņš Misiņš Oskars strēlnieks 1897.26.IX 09. 01.1936.
Kārlis Muzis Muzis Kārlis Muze, Mūzis v.ap.virsn. 1881.16.VIII 29.IV 1938.
Vilis Neimanis Neimanis Vilis Vilis Arturs strēlnieks 1899.08.VIII 12.02.1942.
Augusts Noblovskis Noblovskis Augusts ZablovskisZablockis strēlnieks 06.01.1948.
Aleksandrs Ņikiforovs Ņikiforovs Aleksandrs strēlnieks 05.III 1939.
Ernests Osītis Osītis Ernests strēlnieks 1894.15.VII 12.XI 1943.
Eduards Oše Oše Eduards Ošs strēlnieks 1881 22.02.1937.
Jānis Ozoliņš-Ozols Ozoliņš-Ozols Jānis strēlnieks 1887 11.10.1936.
Anna Paulovskis Paulovskis Anna Pavlovskis 1890 03.05.1937.
Antons Paulovskis Paulovskis Antons Pavlovskis strēlnieks 1883 08.06.1934.
Eduards Pauls Pauls Eduards Edvards Edgars strēlnieks 06.XI 1942.
Arvīds Pavārs Pavārs Arvīds Arvēds strēlnieks 1897.14.IX 27.03.1942.
Anna Pētersone Pētersone Anna 08.03. 1934.
Alfrēds Pimbers Pimbers Alfrēds strēlnieks 19.VI 1938.
Alfrēds Platais Platais Alfrēds plkv.-ltn. 1897.13.III. Jēkabpilī 06.07.1979.
Pēteris Plesis Plesis Pēteris strēlnieks 1897.03.III 04.11.1934.
Arnolds Priedītis Priedītis Arnolds 19.03.1940.
Jānis Ranka Ranka Jānis strēlnieks 1894 10.05.1937.
Voldemārs Rimkevics Rimkevics Voldemārs RimševicsRimkevičs strēlnieks 14.I 1939.
Antons Ruģēns Ruģēns Antons strēlnieks 1889.(?) 26.XII 17. 02.1938.
Kārlis Rupulis Rupulis Kārlis Rupuls kapteinis 1894.28.III 08.06.1943.
Herberts Saulītis Saulītis Herberts ltn. 1900.25.VIII Zvārtavas pag. 05.11.2000.
Berta* Silenieks* Silenieks Berta 1899.
Eduards Skaļskis Skaļskis Eduards Skaļķis strēlnieks 25.V 1939.
Augusts Skujiņš Skujiņš Augusts strēlnieks 28.10.1940.
Anna Sproģis Sproģis Anna 1881 29.03.1965.
Eduards Sproģis Sproģis Eduards strēlnieks 1883.23.V 28.06.1936.
Jūlijs Spunde Spunde Jūlijs virsserž. 1897.03.XII Vijciema pag. 18.10.1993.
Roberts Stirna Stirna Roberts strēlnieks 1894.5.V 25.11.1940.
Jānis Strazdiņš Strazdiņš Jānis strēlnieks 1892 07.02.1934.
Rūdolfs Stūris Stūris Rūdolfs strēlnieks 27.02.1938.
Krišjānis Sveikats Sveikats Krišjānis strēlnieks 1890
Zelma Sveikats Sveikats Zelma med. darbin. 1892.(85 g.v.) 20.04.1977.
Aloizijs Šķilters Šķilters Aloizijs strēlnieks 28.01.1934.
Kārlis Štāls Štāls Kārlis strēlnieks 25.VII 1939.
Kārlis Šulcs Šulcs Kārlis strēln. 08.03.1932.
Romāns Švalbe Švalbe Romāns strēlnieks 14.VII 1940.
Rūdolfs Tilmanis Tilmanis Rūdolfs Tīlmanis strēlnieks 16.04.1934.
Augusts Tiltiņš Tiltiņš Augusts strēlnieks 02.XI 1939.
Kārlis Tute Tute Kārlis Tūte strēlnieks 15. XI 1940.
Pēteris Valikovs Valikovs Pēteris Vaļikovs strēlnieks 55 g.v. 21.01.1941.
Ēvalds Valters Valters Ēvalds strēlnieks 1894.02.IV Kuldīgā 26.09.1994.
Aleksandrs Ventlands Ventlands Aleksandrs strēlnieks 17.12.1932.
Kārlis Vilciņš Vilciņš Kārlis strēlnieks 30.I. 1939.
Arturs Vītols Vītols Arturs strēlnieks " 01.11.1945.
Kārlis Vītols Vītols Kārlis 06.06.1945.
Benjamiņš Vucens Vucens Benjamiņš strēlnieks 18.04.1935.
Augusts Zālmanis Zālmanis Augusts Zalcmanis strēlnieks 1884. 19.III 1937.
Bernhards Zaprauskis Zaprauskis Bernhards Žanis str./ kārtīb.sargs 1895.22.VII 09.X 1942.
Arvīds Zariņš Zariņš Arvīds Arveds strēlnieks 1896.09.I. 20.VIII 1940.
Emīlija Zariņš - Ungars Zariņš - Ungars Emīlija Zariņš-Ungurs 02.07.1950.
Jānis Zariņš - Ungars Zariņš - Ungars Jānis Zariņš-Ungurs strēlnieks 1885. 22.04.1937.
© www.rigasbralukapi.lv, 2022 Insbergs web lapu izstrāde un interneta risinājumi